Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Xanımların vaz keçilməzi dikdaban ayaqqabılardır . Heç nə istəməsələr də mütləq ayaqqabı istəyirlər. Dikdaban ayaqqabılar gün keçdikcə daha da mükəmməl olmağa başlayır. fit.az saytı bir-birindən möhtəşəm dikdabanları istifadəçilərinə təqdim edir;


Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)

Tək sözlə möhtəşəm dikdabanlar - Foto (1)