Xoşlanmaqla Aşiq olmaq arasındakı 20 fərq …1.xoşlanmaq bir anda reallaşar; eşq isə çox daha yavaş bir müddətdir.

2.xoşlanmaq daim fiziki arzuya işarə edər; eşq isə çox daha dərin bir duyğuya…

3.xoşlanmaq gərginləşməyə bəzən isə düşüncəsiz davranışlara səbəb olar; eşq isə sakitləşdirir …

4.xoşlanmaq qısa müddətli bir duyğudur; eşq isə uzun müddətlidir …

5.xoşlanmaq insanın öz istəklərini düşünməsi; eşq isə özündən çox qarşısındakını düşünməsidir …

6.xoşlanmaq qısqanclıq doğurur; eşq isə anlayış və etibarı …

7.xoşlanmaq eqoistlik; eşq isə paylaşıma söykənən və enerji vericidir …

8.xoşlanmaq, ən kiçik şeyləri belə böyütməyimizə səbəb olur; eşq isə bu kiçik şeyləri əhəmiyyətli hesab etməz …

9.xoşlanmaq, biriylə birlikdə olmaq düşüncəsinin çox gözəl olmasıdır; eşq isə həqiqətən o insanla birlikdə olmaqdır …

10.xoşlanmaq, paylaşmağı bilməz; eşqdə isə sənin-mənim yoxdur …

11.xoşlanmaqda kin tutmaq, qisas almaq kimi anlayışlar vardır; eşqdə isə yalnız bağışlamaq vardır …

12.xoşlanmaqda, beynimizdə daima suallar yaranar; eşq isə hər problemin cavabıdır …

13.xoşlanmaq oyunla, təqlidlə olar; eşq isə səmimiyyətlə …

14.xoşlanmaq, bir xəyal aləmində yaşamaqdır; eşq isə həqiqətin özüdür …

15.xoşlanmaq gözləmələrlə doludur; eşq isə hal-hazırda sahib olduğumuzla …

16.xoşlanmaq daim qazanmaq və ya itirməklə əlaqədardır; eşq isə bir olmaqla …

17.
xoşlanmaq, insanı aqressiv bir insana çevirər; eşq isə sakit və dinc …

18.xoşlanmaq, özümüzə aid bir həyatımızın olduğunu belə unutdurar; eşq iki həyatın inteqrasiya olunmasını təmin edər…

19.xoşlanmaq, əsla tək adamla kifayətlənməz; eşqdə isə iki adam sözü belə yoxdur …

20.xoşlanmaqda, araşdırılarsa məntiqli bir səbəbi ola bilər; amma eşq səbəbsiz və tərifsizdir.