Gülün sayı ilə mənası arasındakı əlaqə

Qırmızı qızılgül – ehtiraslı məhəbbətə dəlalət edir;

Çəhrayı qızılgül – saf məhəbbət və dostluq mənasında;

Ağ qızılgül – təmiz məhəbbəti və qadının saf ürəyini təcəssüm etdirir.

1 qızılgül - tənha ürək;

2 qızılgül - mən və sən;

3 qızılgül - mən səni sevirəm;

4 və 7 qızılgül - hədiyyə edilmir;

5 qızılgül - xoşbəxtlik, uğur və müvəffəqiyyət;

10 qızılgül - sevdiyin qadına məftunluq;

11 qızılgül - əsasən, ər-arvad bir-birlərinə hədiyyə edir;

12 qızılgül - əlamətdar hadisələrdə verilir;

16 qızılgül - xoşbəxtlik arzusu ilə dost və ya yaxın qohumlara hədiyyə olunur;

19 qızılgül - toyda həyat yoldaşına əbədilik əlaməti olaraq verilir;

21 qızılgül - ən sevdiyin insana verilir;

25 qızılgül - məhəbbəti etiraf edərkən təqdim olunur;

27 qızılgül – mən həyat yoldaşımı sevirəm;

29 qızılgül - əbədi sevgim;

36 qızılgül – qoy, hər günün sevincli olsun;

101 qızılgül – sən mənim bir dənəmsən